Extra informatie

Bij het nefrotisch syndroom werken de nierfilters niet goed meer. Daardoor komen er veel eiwitten in de urine terecht.

In elke nier zitten ongeveer een miljoen nierfilters (nefronen). Die zuiveren het bloed. De nierfilters laten water door. En kleine deeltjes, zoals afvalstoffen. Die komen in de urine terecht. Eiwitten en bloedcellen passen niet door de filters. Die blijven in het bloed.

doorsnede nier. 1 nierfilter is uitvergroot.

Dwarsdoorsnede van een nier. 1 nierfilter is uitvergroot.

De nierfilters kunnen beschadigd raken. Dan lekken eiwitten en soms ook bloedcellen erdoorheen. Die komen in de urine terecht. Op die manier verliest het lichaam belangrijke eiwitten. Bij het nefrotisch syndroom is het eiwitverlies groot. Het gaat om meer dan 3,5 gram eiwit per dag. Uw lichaam kan dit eiwitverlies niet aanvullen. U krijgt dan een tekort aan eiwit in het bloed.

Als gevolg van het eiwitverlies houdt uw lichaam meer vocht vast. Dat komt omdat u veel van het eiwit albumine verliest. Normaal gesproken zorgt dit eiwit ervoor dat vocht in het bloed blijft. Maar bij een tekort aan albumine lekt het vocht uit het bloed, door de wanden van de bloedvaten heen. Er ontstaan dan vochtophopingen in het lichaam. Bijvoorbeeld in de benen en rond de enkels. Dit heet ook wel oedeem.

Wat is een syndroom?

Een syndroom is een combinatie van bepaalde klachten en symptomen. Samen vormen ze een ziektebeeld. Dat is ook zo bij het nefrotisch syndroom. Er is altijd sprake van eiwitten in de urine en te weinig eiwitten in het bloed. Ook ontstaat vochtophoping.

Meer problemen:

Soms komen bij het nefrotisch syndroom nog andere gezondheidsproblemen voor:

  • U verliest ook eiwitten die bij het afweersysteem horen. Daardoor neemt uw weerstand af en kunt u sneller een infectie krijgen.
  • De lever probeert het eiwitverlies te compenseren door meer eiwit aan te maken. Maar daarbij maakt de lever ook vetten en cholesterol aan. Zo ontstaat een te hoog vetgehalte in het bloed. Dit heet hyperlipidemie. Het risico op hart- en vaatziekten neemt hierdoor toe.
  • Vaak gaat de bloeddruk omhoog. De nieren kunnen de bloeddruk niet meer goed regelen. Door de hoge bloeddruk raken de nieren nog verder beschadigd.
  • U verliest ook eiwitten die de bloedstolling remmen. Dit is een van de redenen dat het risico op trombose toeneemt. Er kunnen dan sneller bloedstolsels in het lichaam ontstaan.
  • De nieren zijn niet meer in staat om alle afvalstoffen uit het bloed te filteren. Daardoor raakt het lichaam ‘vergiftigd’.

Zeldzame aandoening

Het nefrotisch syndroom is zeldzaam. In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 500 volwassenen en gemiddeld 60 kinderen het nefrotisch syndroom.

De aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ongeveer 2 op de 3 patiënten zijn mannen.

Bron: http://www.nieren.nl

%d bloggers liken dit: